Das Kollegium

Im Schuljahr 2021/22 unterrichten am GBG 53 Lehrer*innen und 3 Referendar*innen im zweiten Ausbildungsabschnitt.

Gesprächstermine mit den Lehrer*innen vereinbaren Sie bitte per Mail, über Ihre Kinder oder über das Sekretariat.

Kürzel Name Fächer E-Mail
Bl Bulling, Ilse D, Ek, Medienbildung, Psy

ilse.bulling@gbg-winnenden.de

Mk Märkl, Pascal M, Ph, NwT, Inf pascal.maerkl@gbg-winnenden.de
       
Br Barek, Peter M,Ph, NwT br@gbg-winnenden.de
Be Bartesch, Karina E, F be@gbg-winnenden.de
Bd Berendt, Chris-Robert I, F, Mu, Eth bd@gbg-winnenden.de
Bo Bogucki, Matthias E, Gk, W bo@gbg-winnenden.de
Ei Eisele, Elmar D,G ei@gbg-winnenden.de
Em Emrich, Matthias D, Gk em@gbg-winnenden.de
Fi Finnern, Dorothea D, evR fi@gbg-winnenden.de
Ga Gandlau, Jasmin M, Inf, NwT ga@gbg-winnenden.de
Ge Gert, Alexander Sm, E ge@gbg-winnenden.de
Gi Gier, Eva Sw, I gi@gbg-winnenden.de
Gl Gläser Dr., Judith Bio, Ch, NwT gl@gbg-winnenden.de
Go Godlinski, Ulla E, F go@gbg-winnenden.de
Gs Groß, Anna Bk, G gs@gbg-winnenden.de
Hl Härtel, Finn Sm, Gk, WBS hl@gbg-winnenden.de
Hm Hambach, Florian E, G hm@gbg-winnenden.de
Hn Hennig, Sieglinde D, F, G hn@gbg-winnenden.de
He Hübner, Elena E, Ek he@gbg-winnenden.de
Im Imme, Sari E, B im@gbg-winnenden.de
Ja Jaklin, Anna-Lena D, Bio, BNT ja@gbg-winnenden.de
Ju Jung, Verena F, Sw ju@gbg-winnenden.de
Ka Kanapinn, Lars E, F ka@gbg-winnenden.de
Kd Klauda, Gertraud M,Ph, Astronomie, IMP kd@gbg-winnenden.de
Kn Knott, Nadja-Irina D, E, B kn@gbg-winnenden.de
La Laqua, Cornelia D, Sw la@gbg-winnenden.de
Le Leykauf, Selina M, Ch le@gbg-winnenden.de
Li Liß, Jessica

E, Gk, Medienbildung

li@gbg-winnenden.de
Mj Maier, Jürgen M, Ph, DG, IMP mj@gbg-winnenden.de
Mr Maier, Kristin D, Ek, W mr@gbg-winnenden.de
Ma Maurer, Andrea E, evR ma@gbg-winnenden.de
Me Merz, Anne E, M me@gbg-winnenden.de
Mz Mezger, Bettina Bk mz@gbg-winnenden.de
Ot Otto, Martina E, F, It ot@gbg-winnenden.de
Pa Papajewski, Anna M, Gk, Ethik pa@gbg-winnenden.de
Pi Paping, Otto Mu, ek pi@gbg-winnenden.de
Rk Rickers, Jens Bio, Ch, NwT rk@gbg-winnenden.de
Ru Ruf, Franziska D, evR ru@gbg-winnenden.de
Sa Sauer, Sabrina E, F sa@gbg-winnenden.de
Sn Schneider, Annika M, Ph, IMP sn@gbg-winnenden.de
Sk Schwenkreis, Britta D, G sk@gbg-winnenden.de
Se Seeger, Elke Bio, D, BNT se@gbg-winnenden.de
Si Singler, David Sm, rkR si@gbg-winnenden.de
Su Snooke, Susanne D,E su@gbg-winnenden.de
To Tolksdorf, Frauke D, evR to@gbg-winnenden.de
Wg Wegmann, Anne D, E, Eth wg@gbg-winnenden.de
Wi Weiß, Ilona M, Sw wi@gbg-winnenden.de
We Welke, Jan M, Sm, IMP we@gbg-winnenden.de
Wr Wernecke, Julia D, rkR wr@gbg-winnenden.de
Wd Wild, Bernhard M, W wd@gbg-winnenden.de
Wt Wittmer, Susanne Mu, E wt@gbg-winnenden.de
  Referendare (2.Jahr)    
Fs Fischer, Hans Mu, e fs@gbg-winnnenden.de
Kl Klass, Nicolai E, D kl@gbg-winnenden.de
Sg Seeger, Hannes M, Ph sg@gbg-winnenden.de